Barnevandringene på Sørlandet 1800-1910

torsdag 14. februar 2008 22:37

Filmen tar utgangspunkt i arbeidsvandringene av barn som fant sted på Sørlandet på 1800-tallet og fram til 1910. I begynnelsen av april hvert år dro barn fra små gårder i Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal, Marnardal, Songdalen, Birkenes, Åseral og Evje/Hornnes til gårder med kysten. De samlet seg gjerne i større  i flokker, som ved  Konsmo kirke. Herfra gikk de samlet fra de fattige indre bygdene i Vest-Agder til de rikere gårdene i Aust-Agder, Grimstad og Kristiansand. Ofte måtte barna gå 15 - 20 mil til fots.

 

Veiene barna fulgte gikk på tvers av dalene. Landskapet var den gang helt annerledes enn i dag. Det fantes nesten ikke skog, og utmarka ble brukt til beitemark. Noen deler av stiene som barnevandrerne fulgte er fremdeles å finne, selv om mye i dag er nedbygd av veier, jernbaner, dyrket og beplantet. På de rikere gårdene jobbet barna med blant annet fjøsstell, matlaging, slåtton, snekring og gjeting. På denne tida var det vanlig med ulv og bjørn, og de måtte gjete buskapen.

 

Barna fikk kost på gårdene, kanskje et par nye sko eller 50 kroner etter endt sesong. Arbeidet var hardt for barn i alderen fra 7 til 15 år. Noen kom til greie folk og ble behandlet godt, mens andre opplevde rene slavelivet. Mange av barna emigrerte senere til USA, gjerne så snart de var konfirmerte, 15 eller 16 år gamle.

 

Filmen bygger på sanne historier fortalt i 1991 til Grete og Odd Hynnekleiv av to barnevandrere i USA. De var da 99 og 100 år i 1991.Del denne siden
Tilbake